• Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje


Statutární město Ostrava - oficiální portál města


Knihovna

Knihovna

Charakteristika příruční knihovny

Součástí Archivu města Ostravy je i bohatá příruční knihovna, zaměřená na historickou a historickovlastivědnou literaturu. Zájemce zde však nalezne i nejrůznější encyklopedie, slovníky, statistiky, právnickou literaturu, sbírky zákonů a nařízení atd. Příruční knihovna obsahuje také obsáhlou sbírku regionálních periodik českých, německých i polských.

Studium těchto publikací probíhá prezenční formou v badatelně, kde je k dispozici autorský, názvový a systematický katalog knih, katalog novin a časopisů. Xerokopie z knih, novin ani časopisů se nepořizují z důvodu jejich ochrany před fyzickým poškozením. Badatelé si mohou sami pořizovat výpisky buďto klasickou cestou nebo prostřednictvím digitálního fotoaparátu bez použití blesku.

Podmínky využívání příruční knihovny stanoví Výpůjční řád knihovny Archivu města Ostravy.

K 31. 12. 2017 je to celkem zpracovaných 55 725 svazků, z toho:

  • 39 604 knih
  • 8 902 svazků časopisů
  • 7 219 svazků novin

 

Elektronické zdroje na webu

Řada publikací i periodik (novin  a časopisů), které jsou uloženy v knihovně Archivu města Ostravy, ale také mnoho dalších s vazbou na Ostravu a Ostravsko, byla již digitalizována a je přístupná nebo částečně přístupná prostřednictvím webových portálů:

Přehled o postupu digitalizace lze získat zde:

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314

599 499 311


Spojovatelna

599 444 444